Today Gold Rate in Herzliya - Live Herzliya Gold Rates, Herzliya Gold Price & Bullion Rates

Today's Gold rate in Herzliya is ILS. 1,531.83 per 10 grams, and ILS. 1,786.74 per tola. According to the Herzliya local gold market rates, and International Market gold rate. The 22 karat gold price is ILS. 1,404.18 per 10 grams. Below are the latest bullion rates.
Urdu
Location 24k 10g 24k per Tola 22k 10g
Herzliya ILS 1,531.83 ILS 1,786.74 ILS 1,404.18
Write Your Comments