Athara Hazari Sehr & Iftar Timings 2021

Masjid Icon

Today 30 Nov 2021 Athara Hazari Sehr o Iftar timings are: Sehr Time: 05:26 and Iftar Time: 17:11 (Hanafi, Sunni, Safi'i). Fiqa Jafria (Shia) Sehr o Iftar Timings are: Sehar Time: 05:16 am and Iftar time: 17:21. The next 30 days calendar is given below.

Athara Hazari

Tuesday | November 30, 2021.

HANAFI (Sunni)

  • SEHR سحر SEHR sunrise 05:26
  • IFTAR افطار‎ IFTAR suset 17:11

JAFRI (Shia)

  • SEHR سحر SEHR sunrise 05:16
  • IFTAR افطار‎ IFTAR suset 17:21

Calculation Method : Islamic University, Karachi

Today HANAFI (Sunni) Sehr and Iftar timings in Athara Hazari

SEHR 05:26 30 Nov 2021
IFTAR 17:11 30 Nov 2021

Today JAFRI (Shia) Sehr and Iftar timings in Athara Hazari

SEHR 05:16 30 Nov 2021
IFTAR 17:21 30 Nov 2021
Dua For Sehri Dua For Iftar
Athara Hazari Prayer Timings
Athara Hazari Ramadan 2021 Calendar Athara Hazari Shia Ramadan Calendar 2021

Athara Hazari Sehr & Iftari Timings of Next 30 days (Fiqa Hanfi Sunni)

Date Sehr Time Iftaar Time
30 November 2021 05:26 17:11
01 December 2021 05:27 17:11
02 December 2021 05:28 17:11
03 December 2021 05:28 17:11
04 December 2021 05:29 17:11
05 December 2021 05:30 17:11
06 December 2021 05:31 17:11
07 December 2021 05:31 17:11
08 December 2021 05:32 17:11
09 December 2021 05:33 17:12
10 December 2021 05:33 17:12
11 December 2021 05:34 17:12
12 December 2021 05:34 17:12
13 December 2021 05:35 17:12
14 December 2021 05:36 17:13
15 December 2021 05:36 17:13
16 December 2021 05:37 17:13
17 December 2021 05:37 17:14
18 December 2021 05:38 17:14
19 December 2021 05:39 17:15
20 December 2021 05:39 17:15
21 December 2021 05:40 17:16
22 December 2021 05:40 17:16
23 December 2021 05:41 17:17
24 December 2021 05:41 17:17
25 December 2021 05:41 17:18
26 December 2021 05:42 17:18
27 December 2021 05:42 17:19
28 December 2021 05:43 17:20
29 December 2021 05:43 17:20

Athara Hazari Shia (Fiqa Jafria) Sehri & Iftari Timings of Next 30 days

Date Shia Sehr Time Shia Iftaar Time
30 November 2021 05:16 17:21
01 December 2021 05:17 17:21
02 December 2021 05:18 17:21
03 December 2021 05:18 17:21
04 December 2021 05:19 17:21
05 December 2021 05:20 17:21
06 December 2021 05:21 17:21
07 December 2021 05:21 17:21
08 December 2021 05:22 17:21
09 December 2021 05:23 17:22
10 December 2021 05:23 17:22
11 December 2021 05:24 17:22
12 December 2021 05:24 17:22
13 December 2021 05:25 17:22
14 December 2021 05:26 17:23
15 December 2021 05:26 17:23
16 December 2021 05:27 17:23
17 December 2021 05:27 17:24
18 December 2021 05:28 17:24
19 December 2021 05:29 17:25
20 December 2021 05:29 17:25
21 December 2021 05:30 17:26
22 December 2021 05:30 17:26
23 December 2021 05:31 17:27
24 December 2021 05:31 17:27
25 December 2021 05:31 17:28
26 December 2021 05:32 17:28
27 December 2021 05:32 17:29
28 December 2021 05:33 17:30
29 December 2021 05:33 17:30

More Cities From Pakistan

View more Cities

More Countries

View More Countries