Bohat Bara Dhoka - Joke No. 288

بہت بڑا دھوکا - لطیفہ نمبر 288

Urdu Jokes