Nuskha Sulah Safai - Joke No. 207

نسخہ صلح صفائی - لطیفہ نمبر 207

Urdu Jokes