Sahih Umar - Joke No. 257

صحیح عمر - لطیفہ نمبر 257

Urdu Jokes