بند کریں
شاعری افتخار عارفحرف بریاب

قیمت خلعت زر بر سر بازار گری

-

Keemat Khlat


(202) ووٹ وصول ہوئے