Bukhar Aur Dant - Joke No. 149

بخار اور دانت - لطیفہ نمبر 149

Urdu Jokes