Azmaish Ki Kasoti - Joke No. 167

آزمائش کی کسوٹی - لطیفہ نمبر 167

Urdu Jokes