Kuch Bacha Bhi - Joke No. 302

کچھ بچا بھی؟ - لطیفہ نمبر 302

Urdu Jokes