Subah Ki Namaz - Joke No. 276

صبح کی نماز - لطیفہ نمبر 276

Urdu Jokes