Kuch Bacha Bhi ? - Joke No. 263

کچھ بچا بھی؟ - لطیفہ نمبر 263

Urdu Jokes