Chup Raho - Joke No. 299

چپ رہو - لطیفہ نمبر 299

Urdu Jokes