Sports Players of Swabi

صوابی کے کھلاڑی

Yasir Shah

یاسر شاہ

Yasir Shah

Junaid Khan

جنید خان

Junaid Khan