Muhammad Qasim Khan Suri

Muhammad Qasim Khan Suri

Provincial President Pakistan Tehreek-e-Insaf Baluchistan

Muhammad Qasim Khan Suri's - Political Career's Constituencies

NA-259 - 2013