بند کریں
شاعری افتخار عارفحرف بریابقیمت خلعت زر بر سر بازار گری

(202) ووٹ وصول ہوئے