بند کریں
شاعری افتخار عارف

قیمت خلعت زر بر سر بازار گری

-

Keemat Khlat


(202) ووٹ وصول ہوئے